Dokumenty potrzebne do sprzedania domu

Dokumenty potrzebne do sprzedania domu

2020-12-03

 

Sprzedaż domu wcale nie jest takim łatwym zadaniem, jakby mogło się to wydawać.  Aby tego dokonać, potrzebujemy załatwić bardzo dużo formalności i zdobyć niezbędne  dokumenty, które tę sprzedaż nam umożliwiają. Warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie odpowiednich dokumentów jeszcze przed pierwszą próbą sprzedaży domu, aby nie doszło później do sytuacji, w której znajdziemy potencjalnego kupca, ale okaże się, że nie mamy praw do sprzedania naszej nieruchomości. Jakie dokumenty będą nam potrzebne?

Odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości

Jest to podstawowy dokument, w którym określony jest stan prawny danej nieruchomości. Można w nim znaleźć informacje dotyczące właścicieli danej posiadłości oraz ich praw, a także wszelkie ostrzeżenia dotyczące niezgodności stanu prawnego ze stanem rzeczywistym. Dowiemy się z niego również, czy sprzedawany dom jest zadłużony, np. kredytem hipotecznym, lub czy toczy się w jego sprawie jakieś postępowanie, np. egzekucyjne.

Podstawa nabycia

W tym celu  możemy przedstawić, np. akt notarialny zakupu, darowizny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, protokół dziedziczenia albo przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W przypadku gdy nabyliśmy nieruchomość w drodze spadku lub darowizny, to powinniśmy również okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, które potwierdza rozliczenie z tego tytułu.

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami 

Dokument ten zawiera wszystkie bieżące rozliczenia oraz wysokość zaliczek związanych z użytkowaniem mediów w danym okresie rozliczeniowym.

Pozwolenie na użytkowanie budynku albo dokumenty zgłoszenia zakończenia budowy

Od tych dokumentów zależy, czy kupujący otrzyma kredyt na zakup nieruchomości i czy nie zostanie obarczony odpowiedzialnością za odbiór techniczny budynku i wszystkie związane z tym formalności.

Wypis z rejestru gruntów

Dokument ten umożliwia ustalić zgodność pomiędzy danymi, które są zawarte w Księdze Wieczystej, a faktycznym stanem nieruchomości. Można w nim znaleźć np. dane właściciela czy też oznaczenia działek i ich powierzchni.

Wyrys z rejestru gruntów

Jest to kopia mapy ewidencyjnej, która zawiera granice i numery działek, budynki, oznaczenia klas i użytków.

Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego

W tym dokumencie znajdziemy informacje na temat przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania i zabudowy terenu oraz potwierdzenie o tym, czy dany obiekt znajduje się w obszarze rewitalizacji. Jeżeli nasza nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, to należy dostarczyć zaświadczenie o braku planu. 

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych

Procedura uzyskania tego dokumentu trwa zaledwie  kilkanaście minut, a koszty z nią poniesione są niewielkie i nie przekraczają 20 zł. Przedstawienie tego zaświadczenia jest dobrą praktyką stosowaną przy sprzedaży nieruchomości, która daje kupującemu potwierdzenie o tym, że będzie on jedyną osobą mającą prawa do lokalu, więc warto w nie zainwestować.